Gia đình NHB
Đăng ngày 2015-01-29 , lúc: 10:31:27

Nguồn nhân lực luôn là yếu tố được NHB đề cao và lấy làm trọng tâm phát triển của công ty bởi hơn ai hết chúng tôi hiểu rằng con người chính là tài sản quý giá nhất, có tính then chốt, quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Do đó từ khi thành lập tới nay NHB luôn trải thảm đỏ chào đón nhân tài; luôn nỗ lực tạo điều kiện, môi trường làm việc chất lượng cũng như thực hiện các chính sách khuyến khích làm việc và đãi ngộ tốt nhất dành cho nhân viên. Sự thành công của NHB ngày hôm nay chính là minh chứng cho những cống hiến, nỗ lực cũng như niềm tin mà các thành viên dành cho đại gia đình NHB