Hướng dẫn thanh toán
Đăng ngày 2015-03-04 , lúc: 16:48:26

Thanh toan bằng 3 hình thức:

  1. Chuyển khoản qua ngân hàng
  2.  Giao vé và thu tiền tại nhà
  3. Thanh toán tại văn phòng

 

Thanh toan bằng 3 hình thức:

  1. Chuyển khoản qua ngân hàng
  2.  Giao vé và thu tiền tại nhà
  3. Thanh toán tại văn phòng